CHÍNH SÁCH HỦY TOUR

Hủy tour trong ngày hoặc trước 5 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour
Hủy vé trong thời gian 5 đến 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 75% tiền tour
Hủy vé trước 10 ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour
Hủy vé sau khi đăng kí: phí hủy 30% tiền cọc
Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy ngay trong ngày. (Các ngày trên chỉ tính theo ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
Hủy vé xe lửa, tàu thủy: áp dụng theo quy định của từng hãng tàu, vận chuyển.

Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan theo chương trình HDV có thể thay đổi tùy theo thời tiết vá các vấn đề khách quan khác mà vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan.
Chính sách hủy tour có thể thay đổi tùy theo từng tour riêng biệt, sao cho phù hợp với tình hình tour lúc hủy.