Quý khách có thể toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt:

Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng công ty

Địa chỉ: 121 Yersin, phường 09, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam.

Thời gian làm việc:

07g30 – 11g30, 13g30 – 17g00 từ thứ 2 đến thứ 6

07g30 – 11g30 thứ 7