Visa Canada 2023 | Multiple Visa 10 Năm

HỒ SƠ CANADA BAO GỒM :

1. HỘ CHIỀU GỐC VÀ HỘ CŨ (NẾU CÓ) + 2 HÌNH 4X6 NỀN TRẮNG

2. CMND + GIẤY KHAI SINH + HỘ KHẨU (PHOTO SAO Y CÔNG CHỨNG TRÊN 1 MẶT GIẤY A4 ,KHÔNG CẮT XÉN )

3. GIẤY KẾT HÔN HOẶC GIẤY LY DỊ (NẾU CÓ) ((PHOTO SAO Y CÔNG CHỨNG TRÊN 1 MẶT GIẤY A4 ,KHÔNG CẮT XÉN )

4. GIẤY PHÉP KINH DOANH + GIẤY NỘP THUẾ NHÀ NƯỚC 3 THÁNG HAY 3 QUÝ GẦN NHẤT ((PHOTO SAO Y CÔNG CHỨNG TRÊN 1 MẶT GIẤY A4 ,KHÔNG CẮT XÉN )

+ NẾU LÀM THUÊ : HDLĐ + ĐƠN XIN NGHĨ PHÉP + XÁC NHẬN 3 THANG LƯƠNG GẦN NHẤT.

+NẾU NGHĨ HƯU: QUYẾT ĐỊNH NGHĨ HƯU + SỔ LƯƠNG HƯU (PHOTO SAO Y CÔNG CHỨNG TRÊN 1 MẶT GIẤY A4 ,KHÔNG CẮT XÉN ) + SAO KÊ NGÂN HÀNG TRONG 6 THÁNG LÃNH LƯƠNG HƯU QUA NGÂN HÀNG

5. XÁC NHẬN SỐ DƯ NGÂN HÀNG

6. GIẤY TỜ NHÀ ĐẤT + XE HƠI .. ((PHOTO SAO Y CÔNG CHỨNG TRÊN 1 MẶT GIẤY A4 ,KHÔNG CẮT XÉN )

7. TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI NẾU KHÔNG ĐI CÙNG BA HAY MẸ : GIẤY ĐỒNG Ý CHO ĐI DU LỊCH CỦA BA HAY MẸ KHÔNG ĐI CÙNG (CÓ XÁC NHẬN CỦA PHƯỜNG) + CMND PHOTO SAO Y CÔNG CHỨNG CỦA NGƯỜI KHÔNG ĐI

8. THƯ MỜI CỦA NGƯỜI THÂN BÊN CANADA (GHI RÕ THÔNG TIN NGƯỜI THÂN :ĐỊA CHỈ, SÔ DD ..) VÀ HỘ CHIẾU CANADA VÀ 1 BẢN GIẤY GHI NHÁP THÔNG TIN : HỌ TÊN,ngày tháng năm sinh,nơi ở hiện nay,nghề nghiệp CHA MẸ, ANH CHỊ EM RUỘT CỦA VỢ CHỒNG

Chưa có đánh giá cho Visa Canada 2023 | Multiple Visa 10 Năm
Chưa có đánh giá
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá

Chưa có đánh giá nào.