Visa Mỹ 2023 | Multiple 1 Năm

MẪU ĐƠN XIN THỊ THỰC KHÔNG DI DÂN DS 160 HOA KỲ 

( thông tin dùng để đăng ký phỏng vấn xin visa, để nghị ghi hay đánh dấu đầy đủ và trung thực )

THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ                   họ và tên đầy đủ theo hộ chiếu:
2. Họ tên khác / nếu có:
3. Giới tính:                   ☐ Nam                 ☐ Nữ  (đánh dấu vào ô đương đơn chọn)                      
4. Tình trạng hôn nhân: ☐ Độc thân      ☐ Đã kết hôn      ☐ Ly dị      ☐ Ly thân      ☐ Góa chồng/vợ  ☐ hôn nhân thực tế

(đánh dấu vào ô đương đơn chọn)

5. Ngày sinh: 6. Nơi sinh:
7. Quốc tịch hiện nay:  8. Quốc tịch khác / nếu có:ghi rõ tên quốc tịch và số hộ chiếu của quốc tịch khác: 
9. Số CMTND:
10. Địa chỉ trên hộ khẩu: 
11. Địa chỉ nơi ở hiện tại: 
12. Điện thoại nhà: 13. Điện thoại nơi làm việc:
14. Fax nơi làm việc: 15. Số di động cá nhân:

Bạn có sử dụng số nào khác trong vòng 5 năm trở lại đây :

16. Địa chỉ hòm thư điện tử(email):

Bạn có sử dụng email nào khác trong vòng 5 năm trở lại đây :

17. Số hộ chiếu: 18. Quốc gia cấp hộ chiếu: 
19. Thành phố cấp: 20. Ngày cấp: 21. Ngày hết hạn:
Bạn có tham gia mạng xã hội không (Facebook , Twitter , Youtube , Instagram ………..)?                                   

Nếu có cung cấp username hay ID đăng nhập :

(không cung cấp password)

Nếu nhiều hơn một , xin cung cấp thêm

22.Đương đơn đã từng bị mất hộ chiếu không? Nếu có, ghi rõ số hộ chiếu bị mất:                  

Ghi rõ nước cấp hộ chiếu đã mất:  

THÔNG TIN DU LỊCH
23. Đương đơn chính là người khai xin thị thực Hoa Kỳ?
24. Mục đích chuyến đi:
25. Lịch trình của chuyến đi
26. Các địa danh sẽ tới thăm quan
27. Địa chỉ lưu trú tại Mỹ
28. Ai sẽ chi trả cho chuyến đi?    đánh dấu vào ô đương đơn chọn  và liệt kê theo yêu cầu           

    ☐ Tự chi trả       

    ☐ Công ty chi trả  (Tên công ty, địa chỉ, số điện thoại)      

    ☐ Người thân chi trả   (Tên người chi trả, mối quan hệ với đương đơn, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhà)

29. Có đi cùng với ai khác không?    ☐ Có             ☐ Không  (đánh dấu vào ô đương đơn chọn  và liệt kê theo yêu cầu)

      Họ tên người đi cùng (Nếu có):

30. Tên đơn vị tổ chức chuyến đi ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 
31.Đương đơn đã nhập cảnh vào Mỹ lần nào chưa? đánh dấu vào ô đương đơn chọn  ☐ Đã từng                ☐ Chưa

Nếu đã từng nhập cảnh, ghi đầy đủ thông tin:

  • Ngày nhập cảnh:                                                            –   Thời gian lưu trú:

                 –   Có bằng lái xe do Mỹ cấp không?                                  –    Số bằng lái xe (nếu có):

32. Đương đơn đã từng được cấp thị thực vào Mỹ chưa?   đánh dấu vào ô đương đơn chọn  ☐ Đã từng       ☐ Chưa

 

      Nếu đã được cấp, ghi đầy đủ thông tin:

– Ngày cấp:                                                          – Nơi cấp:                                             – Loại thị thực:

33.Đương đơn đã bị từ chối cấp thị thực Hoa Kỳ chưa? (Nếu đã bị từ chối, ghi rõ năm)
THÔNG TIN LIÊN HỆ TẠI MỸ (Nếu có)

(Công ty sẽ cung cấp thông tin nếu khách hàng tham gia chuyến du lịch do Công ty tổ chức.)

THÔNG TIN GIA ĐÌNH
34. Họ tên cha đẻ: 35. Ngày, tháng, năm  sinh:
36. Họ tên mẹ đẻ: 37. Ngày, tháng, năm  sinh:
38. Cha của đương đơn có sinh sống tại Hoa Kỳ không?         ☐ Có   ☐ Không  (đánh dấu vào ô đương đơn chọn

      Mẹ của đương đơn có sinh sống tại Hoa Kỳ không?           ☐ Có  ☐ Không   (đánh dấu vào ô đương đơn chọn  

39. Đương đơn có người thân (anh chị mẹ ruột/ cùng cha khác mẹ/ cùng mẹ khác cha, vợ chồng con cái) sinh sống tại Mỹ không? Nếu có Cung cấp địa chỉ nhà bên Mỹ và số điện thoại

      Nếu có, ghi đầy đủ thông tin sau:

  • Họ tên người thân:
  • Mối quan hệ đương đơn: (vợ/con/anh/chị/em)
  • Địa chỉ: 
  • Số điện thoại: 
  • Có quốc tịch/thẻ xanh : 

Đương đơn có BÀ CON khác (Cô Dì,Chú,Bác,Cậu,Mợ, Ông Bà Nội ,Ngoại, Anh Chị em họ) sinh sống tại Mỹ không?

      Nếu có, ghi đầy đủ thông tin sau:

  • Họ tên người thân:
  • Mối quan hệ đương đơn:
40. Họ tên vợ/chồng: 41. Ngày, tháng, năm  sinh:
42. Quốc tịch: 43. Nơi sinh:
44. Địa chỉ nhà:
THÔNG TIN CÔNG VIỆC HIỆN TẠI
45. Nghề nghiệp hiện tại:
46. Tên công ty hiện tại:
47. Địa chỉ công ty:
48.Ngày tháng năm bắt đầu : 
49. Mức lương hàng tháng (VNĐ):
THÔNG TIN CÔNG VIỆC TRƯỚC ĐÂY
50. Tên công ty đương đơn đã từng làm gần đây nhất (nếu có),  ( nếu là sinh viên, ghi rõ ngành học, năm học, tên trường ) không kể nơi làm việc hiện tại:
51. Địa chỉ:
52. Chức vụ: 53. Số điện thoại công ty:
54. Tên cấp trên trực tiếp:
55. Thời gian vào làm: 56. Thời gian kết thúc:
57. Mô tả công việc, nhiệm vụ:
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
58. Tên trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp mà đương đơn từng học:
59. Địa chỉ:
60. Ngành học:
61. Thời gian nhập học: 61. Thời gian kết thúc:
62. Liệt kê các quốc gia đương đơn đã từng đến thăm trong 5 năm gần đây:
Đương đơn đánh dấu vào ô đương đơn chọn cho những câu hỏi sau: 
63. Đương đơn có thuộc về bộ tộc hay đảng phái nào không? ☐ Có ☐ Không
64. Đương đơn có tham gia hay làm việc cho tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện nào không? ☐ Có ☐ Không
65. Đương đơn có những kỹ năng chuyên dụng nào hay đã từng được huấn luyện để sử dụng các loại binh khí, những chất gây nổ hay có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực hạt nhân, sinh học hay hoá học không?  ☐ Có ☐ Không
66. Đương đơn có từng phục vụ trong quân đội không? ☐ Có ☐ Không
67. Đương đơn có bị bệnh truyền nhiễm nào gây đến sức khỏe cộng đồng? Các căn bệnh nào qua kiểm tra cho thấy là nguy hiểm hay triệu chứng lối loạn tâm thần, hoặc đã từng lạm dụng và nghiện ma túy không? ☐ Có ☐ Không
68. Đương đơn có phục vụ cho tổ chức nào liên quan đến lực lượng vũ trang, phản động, hay đơn vị đặc biệt nào không? ☐ Có ☐ Không
69. Đương đơn có sử dụng ma túy hay nghiện ngập không? ☐ Có ☐ Không
70. Đương đơn có bao giờ bị bắt hay bị kết án vì bất cứ tội hay án phạm nào dù đã được tha bổng, ân xá hoặc những hành động có liên quan đến pháp lí không? ☐ Có ☐ Không
71. Đương đơn có vi phạm hay liên quan đến hóa chất bị cấm? ☐ Có ☐ Không
72. Đương đơn có từng làm nghề mãi dâm hoặc dẫn mối mãi dâm không? ☐ Có ☐ Không
73. Đương đơn có muôn tham gia hoạt động bất hợp pháp khi ở Mỹ không? ☐ Có ☐ Không
74. Đương đơn có muôn tham gia hoạt động khủng bố ở Mỹ không? ☐ Có ☐ Không
75. Đương đơn có muôn tham gia hoạt động cung cấp tài chính cho các tổ chức khủng bố ở Mỹ không? ☐ Có ☐ Không
76. Đương đơn có là thành viên của tổ chức khủng bố không? ☐ Có ☐ Không
77. Đương đơn có tham gia vào nạn diệt chủng không? ☐ Có ☐ Không
78. Đương đơn đã từng tham gia vào các cuộc hành hạ ngược đãi không? ☐ Có ☐ Không
79. Đương đơn có tham gia vào hoạt động bạo lực hay chính trị không? ☐ Có ☐ Không
80. Đương đơn có từ bỏ quyền công dân Mỹ để trốn thuế không? ☐ Có ☐ Không
81. Bạn có bị rối loạn tâm thần hoặc thể chất gây ra hoặc có khả năng gây ra mối đe dọa cho sự an toàn hoặc phúc lợi của bản thân hoặc người khác không? ☐ Có ☐ Không
82. Bạn đã bao giờ trực tiếp tham gia vào việc thiết lập hoặc thực thi các biện pháp kiểm soát dân số buộc người phụ nữ phải phá thai chống lại sự lựa chọn tự do của mình hoặc một người đàn ông hoặc một người phụ nữ phải trải qua triệt sản chống lại ý chí tự do của họ? ☐ Có ☐ Không
83. Bạn có phải là vợ / chồng, con trai hoặc con gái của một cá nhân đã tham gia vào hoạt động khủng bố, bao gồm hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ khác cho những kẻ khủng bố hoặc tổ chức khủng bố, trong năm năm qua? ☐ Có ☐ Không
84. Bạn đã bao giờ tham gia trực tiếp vào việc cấy ghép các bộ phận cơ thể người hoặc mô cơ thể? ☐ Có ☐ Không
85. Bạn đã bao giờ bị loại bỏ hoặc trục xuất khỏi bất kỳ quốc gia nào? ☐ Có ☐ Không
Chưa có đánh giá cho Visa Mỹ 2023 | Multiple 1 Năm
Chưa có đánh giá
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá

Chưa có đánh giá nào.